•  
  • Članovi žirija FEDEORA

   FEST 2016 / Vesti / Članovi žirija FEDEORA
   03. Mart 2016.
   Žiri federacije filmskih kritičara Evrope i Mediterana: Nenad Dukić - predsednik, Rita Di Santo, Tonči Valentić, Vladan Petković

   Članovi  žirija FEDEORA, Federacije filmskih kritičara Evrope i Mediterana: Nenad Dukić, predsednik, Rita Di Santo, Tonči Valentić, Vladan Petković

   -Gospodine Dukić, predstavite nam ovu federaciju.

   Nenad Dukić: To je relativno mlada federacija, osnovana je pre 5 godina,inicijativom kolega filmskih kritičara iz Švedske, Holandije, Velike Britanije, Hrvatske i Srbije i prvi predsednik je bio Ronald Bergan, britanski filmski kritičar i autor. Na prošlogodišnjoj skupštini u Berlinu ja sam izabran za predsednika, što je naravno lepo. Vi znate da postoji FIPRESCI koji je internacionalna federacija filmskih kritičara, ono što u osnovi razlikuje ove dve organizacije je da je FEDEORA građena na osnovu individualnog članstva. Svako je ponaosob kao osoba, kao filmski kritičar sa svojim radom član, dok je FIPRESCI federacija nacionalnih filmskih udruženja. Mi smo hteli to da izbegnemo.

   -Gospođo Di Santo, od filmova koje ste do sad pogledali, šta možete da izvučete kao zajedničku nit?

   Mogu da kažem da se nastoji da se eksperimentiše sa jezikom filma, da se nađe novi način da se iskaže i priča o realnosti, da se pređu granice između različitih tema, od nasilja, drame, komedije. Vidim da postoji veliki trud da se nađe poezija u stvarnosti. Neverovatan je taj trud da se eksperimentiše u filmu jer ako ne eksperimentišemo nemamo ništa novo, sveže. Takođe imate mlade glumce koji su sjajni.

   -Gospodine Valentić, gde je mesto kinematografija Balkana u Evropi?

   Teško pitanje. Hteo bih da se nadovezem na činjenicu da imamo u našem žiriju gotovo 30 filmova, a na drugim festivalima se to kreće oko 10, 20. To je i mana ali i prednost jer se stiče uvid u kompletnu regionalnu produkciju. Meni je zanimljivo da se iz godine u godinu u zemljama u regiji sve više snimaju  koprodukcije. Mi ovde službeno imamo jedan manji deo evropskih filmova, a najveći deo su srpski filmovi i manjinske koprodukcije. U svemu tome, zbog velikog broja naslova, ima filmova koji nisu najkvalitetniji, ali i onih koji spadaju u sam vrh evropske produkcije. U tom nekom estetskom pogledu, pogledu kvaliteta, ne vidim razliku između filmova koji su tzv međunarodne produkcije i onih koji su regionalne.

  •  
  •  
  •